Terms of Purchase

Kedves Látogatónk, szeretettel üdvözöljük!

Kérjük, hogy rendezvényünk zökkenőmentes és biztonságos lebonyolítása érdekében olvassa el és vegye figyelembe az alábbiakat!

A karszalag egy fő belépésére jogosít, abban az esetben, ha a látogató elfogadja a Rendezvényszervező által az alábbiakban megszabott feltételeket és tudomásul veszi, hogy köteles betartani a meglátogatott intézmények házirendjét és ezek biztonsági rendszabályait. Kérjük, karszalagját őrizze meg a rendezvény végéig!

A megvásárolt jegyeket sajnos nem áll módunkban visszaváltani!

A helyszínek változtatási jogát fenntartjuk, az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A rendezvény elmaradása esetén a karszalag kizárólag a vásárlás helyszínén, az elmaradás hivatalos bejelentésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül váltható vissza. Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott karszalagot pótolni vagy cserélni nem áll módunkban. A karszalag polgári jogi szerződés Ön és az Activ Color Kft mint Rendezvényszervező között. A karszalag megvásárlását a Rendezvényszervező jognyilatkozatként, a rendezvény látogatására vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti.
A rendezvényen a Rendezvényszervező megbízásából kép és videó anyag készülhet, amelyen mint látogató Ön is feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a Rendezvényszervezővel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.
A rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Rendezvényszervező a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a rendezvényt még érvényes karszalaggal sem látogathatja. Tilos behozni a rendezvényre bármilyen fegyvert, láncot, szúró-, ütő-, vágó- vagy robbanóeszközt, illetve más, a Rendezvényszervező által veszélyesnek ítélt tárgyat. A feltételeket durván megszegő látogatót a Rendezvényszervező eltávolíthatja, a belépést megtagadhatja és a karszalag árát nem téríti vissza.

Felejthetetlen találkozásokat, gazdagító beszélgetéseket és jó szórakozást kívánunk! Köszönjük figyelmét, és hogy tiszteletben tartja a fent megfogalmazottakat!