A Budapest Art Week kiállítása - Szuszpenziók

A számos képzőművészeti helyszínt és eseményt, galériát és múzeumot egy hétre szoros hálózattá formáló Budapest Art Week idén immár saját, az esemény égisze alatt szervezett kiállítással is jelentkezik.
A Tesla loft-terében helyet kapó, Szuszpenziók című csoportos tárlat a művészeti hét tényleges és virtuális túráinak a kiindulópontja is szeretne lenni.
A szuszpenzió manapság minden bizonnyal kémiai fogalomként ismert, a hétköznapokban leginkább talán a gyógyszerészetben, s olyan elegyet jelöl, amelyben a szilárd részek nem oldódnak fel folyékony közegükben, ez az alapja tehát a gyakran olvasható „használat előtt felrázandó” felszólításnak. A latin kifejezés viszont eredendően a felfüggeszt igére utal, a szó konkrét térbeli és időbeli értelmében, úgymint lógat, illetve megállít, s így átvitt értelemben a bizonytalan, kétes, várakozó álláspontot is jelöli, jogi használatában például az ítélkezés felfüggesztését, a zárójelbe tételt, vagy zenei használatban a hallás elvárásait megakasztó pillanatnyi hangzavart. Mi minden függesztődik és függesztődhet tehát fel egy kiállítótér műveinek egymással elegyedő, ám egymásban nem feloldódó közegében? Mi mindent akasztanak fel és meg? Az eredetileg a romantikus költészetre majd a történetmesélés minden formájára általánosan érvényesnek tartott, s így leggyakrabban a filmre és irodalomra alkalmazott kifejezés egy képzőművészeti kiállítás kapcsán tehát egyszerre hangzik felhívásnak és valami beválthatatlan ígéretnek: függesszük fel a fegyelmezett valóságképzeteinket, és ne higgyük azt se, hogy ez (maradéktalanul) lehetséges.

Kiállító művészek: Ábel Tamás, Ádám Zsófia, Csontó Lajos,  Erőss Ágost Koppány, Fabricius Anna, Ferenczy Zsolt, Gerber Pál, Győrffy László, Kerekes Gábor, Zékány Dia

Kurátor: Kukla Krisztián