Anna | Változatok székely asszonysorsra

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum időszaki kiállítása a Nemzeti Múzeumban.

Ez a kiállítás elképzelt történeteket mutat be. A történetírásnak és a néprajztudománynak azt a hagyományát követi, amely a kisember történetét a nagy történelem lenyomataként értelmezi. Elfogadja azt a múzeumi gyakorlatot, amikor az egyes tárgyak nem a saját történetük miatt kerülnek kiállításra, hanem megjelenítik a széles társadalmi rétegek életmódját, lakáskultúráját vagy öltözékét.

A tárlat a 20. század derekának Székelyföldjére vezet vissza, egy szigorú és íratlan szabályok irányította társadalomba, ahol egy megesett lánynak nem lehetett maradása.

Kurátorok: Kinda István (Székely Nemzeti Múzeum), Miklós Zoltán (Haáz Rezső Múzeum), Salló Szilárd   (Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont), Szőcs Levente (Tarisznyás Márton Múzeum), Vajda András (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

A Nemzeti Múzeum részéről: Kemenczei Ágota, Chapó Ibolya, Peterdi Vera