Csurka Eszter - Ezt most rám bízod?

Az alkotások fókuszában az érzelmek hullámzása áll. A viszonylagos tér és idő észlelésünket, az egymásra rétegződő élmények át-meg-át színezik. A figurákat a hétköznapi térből Csurka Eszter kiemeli, csak jelzés szerűen alkalmaz tárgyakat, a kint es bent élménye elmosódik, a figurák személyes tere felnagyítódik. A hangsúly az érzelmek, a személyes tér es idő múlásán es változásán van. Mindenki általános alany, a szereplők megjelenítése nem portré jellegű, bárki lehetne, de mégis a személyes jelleg, az egyediség érzékelhető, így azonosulhatunk a figurákkal. A színes szürkék és az élénk, de vibráló színek kontrasztjára építi a kompozíciókat.