Dafna Talmor - Konstruált tájképek

A munkásság jelen részének az alapját olyan beállított tájképek adják, amelyek Izraelben, Venezuelában, az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban készült fotók montázsolt és kollázsolt színes negatívjaiból álltak össze. A kezdetben csupán emléknek szánt tájképek a vágások és illesztések mentén művészeti szintre emelkedtek. Az így kapott fotográfiák részben valóságosak, mégis virtuálisak és képzeletbeliek. Ennek a keveredésnek az a célja, hogy egy bizonyos helyet - amely kezdetben személyes tartalommal, emlékekkel, asszociációkkal volt megtöltve - olyan térré formáljon, amelyből kiürül a szubjektivitás és univerzálissá lesz. A fotográfia történetével párbeszédben, a Construated Landscapes (Konstruált Tájképek) darabjaiban ugyanúgy jelen van a korai piktorialista tendenciának a kombinált nyomtatása, mint a modernista kísérleti technikák: a montázs, a kollázs és a többszörös exponálás. Habár felfedezhető némi történeti utalás, ez a munka mégis a manipuláció kortárs formájával dolgozik, az analóg/digitális különbséggel és azzal a hatással, amellyel ezek vannak a fotográfia létjogosultságára és igazságára. Ebben a munkában egy olyan tér létrehozása érdekelt, amely az átmenetiségre utal, átvitt értelemben összemos teret, emléket és időt.