Swierkiewicz Róbert önálló kiállítása

Swierkiewicz Róbert már számtalan egyéni kiállítást rendezett, munkáival Magyarországon kívül szerepelt több francia és lengyel galériában és múzeumban.
Swierkiewicz pályája kezdete óta tökéletes szabadsággal és jó értelemben vett gátlástalansággal közlekedik a XX. század második felének stílusai és áramlatai között, s teljes felhőtlenséggel, aggálytalansággal veszi birtokba a legkülönfélébb eszközöket. Épp ezért jól körülírható korszakai sincsenek, munkáit csak intenzitásuk mértéke és tárgyuk minősíti. Festményei, assemlageai az arte povera, az absztrakt expresszionizmus, a pop art és a Fluxus jegyeit egyszerre viselik, de extenzív módszere további elemeket is összekarol. Swierkiewicz talált töredékekből építkezik — mentális, gondolati és praktikus értelemben egyaránt. Művei egyszerre utalnak tehát egyidejűségre és időbeliségre, eljárásra és módszerre, mesterségre és gondolkodásmódra. A művek lazasága, tudatos slendriánsága mögött a véletlent és az esetlegest következetesen, építőelemként használó szándék működik, mely a felületek szimbólumözönét egymást kiegészítő helyekké, meditációsorrá erősíti. Ennek köszönhető, hogy Swierkiewicz tárgyai sohasem frivolak vagy triviálisak, ellenkezőleg: valami furcsa komolyságot és donquijotés heroizmust sugallnak. (...)

Hajdu István