Gótikus művészet Magyarországon 1300–1500 Késő gótikus szárnyasoltárok

A magyarországi szárnyasoltárok, táblaképek és faszobrok legnagyobb múzeumi együttesét a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. A kiállítás e gyűjtemény 1300 és 1500 közé keltezhető műtárgyait – alapvetően az időrendet és a stílus változását követve – mutatja be, de figyelmet fordít a tárgyak készítésének és használatának eredeti helyére is. Bevezetésképpen a változó igények és lehetőségek függvényében gazdagodó templombelső hangulatát idézzük meg, végezetül pedig korai szárnyasoltárok együttesével találkozik a látogató.
A Késő gótikus szárnyasoltárok kiállítási egységben összesen tizenöt, javarészt teljes egészében fennmaradt szárnyasoltár tekinthető meg, számos további szárnyasoltár-töredékkel egyetemben, melyek többsége a 16. század elejéről származik. A kiállítás különlegessége, hogy egymás mellett látható több olyan oltárretabulum is, amely eredetileg is ugyanabban a templomban állt, többek között a kisszebeni plébániatemplom Angyali üdvözlet- és Szent Anna-oltára mellett ugyanezen templom főoltárát is. A kisszebeni főoltár a középkori Magyar Királyság legnagyobb oltárretabulumai közé tartozik. A trónterem előterében kiállított szárnyasoltár-töredékek között kapott helyet a gyűjtemény egyik legjelentősebb darabja, MS mester (Marten Swarcz) egykori selmecbányai oltárának Vizitáció-táblája.