Lapidárium – Római kőtár

A Magyar Nemzeti Múzeum római kőtára a múzeum nemzetközileg is számon tartott gazdag gyűjteményéből a legjellemzőbb kőemlék-típusokat mutatja be: urnatartó kőedényt, sírköveket, szarkofágokat, kis, templom formájú síremlékek (aediculák) elemeit, isteneknek szentelt fogadalmi oltárokat és építkezéseket megörökítő feliratokat. A kőemlékek a Pannoniára vonatkozó történeti, művészettörténeti ismereteinket egészítik ki egy olyan korból, amelyből csak kevés történetírói adat maradt fenn.