Aratástól aratásig – magyar kálvária 1918–1919

Magyar kálvária, magyar föltámadás – ezt a címet adta a polgári radikális politikus, az élete java részét 1919-től emigrációban töltő Jászi Oszkár az őszirózsás forradalomról és a Tanácsköztársaságról szóló, 1920 nyarán Bécsben kiadott könyvének. A legfőbb tanulság számára az volt, hogy a bolsevik ámokfutás Magyarországon hosszú időre hitelteleníteni fog minden demokratikus, szabadelvű és nagyobb társadalmi igazságosságra törekvő politikai eszmét és mozgalmat. Ebben alkalmasint nem tévedett. Bő egy évszázaddal az események után megállapítható, hogy a „föltámadás” még mindig várat magára. A kiállítás korabeli dokumentumok, fényképek, poszterek, tárgyak segítségével idézi meg az 1918 őszétől 1920 tavaszáig tartó időszakot és annak későbbi értelmezéseit.