Magyarország kormányának döntése értelmében, a világméretű egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos iránymutatásokat követve elmarad az 5. Budapest Art Week!
Részletek: Rendkívüli közlemény

Késő gótikus szárnyasoltárok

A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe tartozó késő középkori faszobrok, táblaképek, valamint szárnyas oltárok és szárnyasoltár-töredékek – restaurálásukat követően – 2019-ben átkerülnek a Szépművészeti Múzeum épületébe. Ez az együttes Európa hasonló jellegű kollekciói között a teljes oltárok számát és művészi minőségét tekintve is a jelentősek közé tartozik.

A műtárgyak többsége a 16. század elejéről származik. Különleges, hogy több olyan oltárretabulum is megtalálható a gyűjteményben, amely eredetileg ugyanabban a templomban állt: ilyen a szepességi Leibic és Nagyszalók, továbbá Liptószentandrás plébániatemplomainak két-két oltára, valamint a kisszebeni plébániatemplom Angyali üdvözlet- és Szent Anna-oltára mellett ugyanezen templom főoltára is. A kisszebeni főoltár a középkori Magyar Királyság egyik legnagyobb oltárretabuluma volt. A gyűjtemény egyik legjelentősebb darabja MS mester (Marten Swarcz) egykori selmecbányai oltárának Vizitáció-táblája.