Of Necessary Surrenders

Az Of Necessary Surrenders egy olyan csoportos installáció, amely rávilágít az elhagyások, elengedések erényeire az önmegvalósítás és annak eredményének érdekében. Ebben az értelemben ez a lemondás nem valamiféle kibúvó vagy valaminek az elkerülése, hanem egy érett látás gyümölcse. Mindez magában foglal egyfajta visszavonulást is, aminek köszönhetően a dolgok inkább születnek szükségszerűségből, mint tévedések által. Az installáció megvalósításában használt különböző eszközök és művészeti ágak (szobrászat, rajz, fotó, szöveg és zeneszerzés) lehetővé teszik a művészek számára a téma szabad értelmezését, ugyanakkor ezek az alprojektek egymással összekapcsolódva, együttesen is választ adnak a lemondások szükségének kérdésére.
A projekt Görözdi Rita, Görözdi Lilla, Rémi Luc, Nicolas Jacquot, valamint Bojta Zsuzsanna (mezzoszoprán) és Bódi Zsófia (szoprán) részvételével valósul meg.

Kurátorok: Pintér Sonja, Görözdi Rita, Nicolas Jacquot