Pregeometria

A konstruktív, geometrikus és a konkrét képzőművészet a modern meghatározó művészeti jelensége volt. Az ezt követő posztmodern posztgeometrikus művészete a modern, és egyben az előző korok kultúrális jel, jelentés kapcsolatainak feloldásával teremtett új vizuális nyelvi kódrendszereket.
A fizikában az előgeometria olyan struktúra, amely a geometrikus rendszerek létrejöttének alapja. A vizuális alapelemek, minden kultúrális, fizikai, téri rendszerektől független kapcsolódási lehetőségeinek feltárása, a művészeti sík és térszervezési szabályok felismerését eredményezheti.
A pregeometrikus pont és vonalhálók, a sík és a tér dinamikájának véletlenszerű erőterei, a strukturális metsződések információtartalma és jelentése önmaga nyítottságában értelmezhető.
Minden véletlenszerűen szerveződő, elsőre az ismeretlenség érzetét keltő vizuális együttes további létének előfeltétele a megértés értelmező gesztusa.